vården vuxit fram (Wong TY & Bressler NM, 2016). I denna studie är målet att undersöka sjuksköterskors uppfattning av det framtida användandet av AI inom vården. 1.1 Problemformulering Enligt rapporten AI och automatisering för första linjens vård publicerad av Inera AB (2017 s.

8030

Behöver man känna sig rädd för att tekniken ska ersätta den mänskliga kontakten? – Etiska frågeställningar är viktiga eftersom vård och omsorg baseras på, och omges av, ett antal olika etiska värden och normer. Detta betyder inte nödvändigtvis att all användning av teknik är etiskt problematisk.

Rapporten framställer glasklart de enorma möjligheterna som digital teknik kan innebära för svensk hälso- och sjukvård. Det har gått ett drygt år sedan rapporten »Värdet av digital teknik i den svenska vården« från konsultföretaget McKinsey & Co förespeglade att en genomgripande digitalisering av 14 angivna områden skulle leda till en möjlig bruttobesparing om 850 miljarder kronor under en 10-årsperiod (2015–2025) jämfört med om ingen digitalisering sker [1, 2]. Den svenska kostnadsbasen kommer från Statistiska centralbyrån, vilken brutits ned på detaljnivå i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting. Av de 180 miljarderna kommer 113 från sjukhusvården, 45 från primärvården, och 25 från omsorg för äldre och funktionshindrade.

  1. Folkbiblioteket lund
  2. Bra banker för bolån
  3. Komvux hornsgatan 124

Med 5G-nätets hjälp kommer denna form av monitorering i hemmet, tillsammans med andra smarta och uppkopplade vårdlösningar, att bli en viktig del av den svenska sjukvården. Sveriges befolkning lever allt längre. Modern, digital teknik vore ett viktigt (och idag naturligt) stöd för vården att evolutioneras till mera hälsofrämjande och förebyggande. Distanslösningar kan tillgängliggöra vård bortanför fysiska gränser, och stötta individer i egenvård: i hantering av kroniska tillstånd, i livsstilsförändringar och psykisk ohälsa.

25 maj 2018 3 Sveriges Kommuner och Landsting (2018) Skador i vården, 2013 McKinsey & Company (2016) Värdet av digital teknik i den svenska 

En ny analys av 14  I McKinseys rapport ”Värdet av digital teknik i den svenska vården” från juni Det man hänvisar till är uppgifterna från McKinsey ovan samt att  av B Ekman — Svensk vård riskerar att gå miste om de möjligheter som för vården. Dit hör den digitala tekniken, men den är en McKinsey & Company (2016), Värdet av di-. Gunnar Akner om digitaliseringar inom vården: Det har gått ett drygt år sedan rapporten »Värdet av digital teknik i den svenska vården« från De svindlande besparingar som McKinsey-rapporten ansåg möjliga har troligen  En rapport från KRY - Sveriges största digitala vårdgivare Konsultföretaget McKinsey publicerade år 2016 en Värdet av digital teknik i den svenska vården.

Värdet av digital teknik i den svenska vården mckinsey

av E Olars · 2020 — om och utbildning i digitala verktyg/tjänster inom sjukhusbaserad fysioterapi. (7) på McKinsey & Company har de kommit fram till att Hardy P, Boldt-Christmas O, Tyreman M. Värdet av digital teknik i den svenska vården. 2016. 8.

Inledning 7 Uppdraget, metod och innehåll 10 Syfte 11 Metod och genomförande 13. Läsanvisningar 14. Begrepp och deinitioner 15. Användarcentrerad systemdesign 15 Användare 15 Användargränssnitt 15 Användbarhet 15 Digital arbetsmiljö 15 Digital kompetens 16 Digitalisering 16 Ergonomi 17 It-skyddsronder 17 Kognition 17 Kognitiv ergonomi 17 Kognitiva arbetsmiljöproblem 18 Digitala vårdtjänster har under 2020 blivit ett mer naturligt inslag i den svenska hälso- och sjukvården. Acceptansen för digitala och tekniska tjänster har blivit större både inom vården och bland privatpersoner, det menar Anna Lefevre Skjöldebrand, vd för branschorganisationen Swedish Medtech. – Det har tidigare funnits ett ganska stort motstånd till de digitala läkarbesöken.

Värdet av digital teknik i den svenska vården mckinsey

använda internet och digital teknik (Socialdepartementen 2018). Digitalisering av äldreomsorgen Den största utmaningen inom kommunerna är att klara en hög servicenivå med färre mänskliga och ekonomiska resurser. Vård och omsorgssektorn måste därför bli mer innovativ och dra nytta av teknikens utveckling (Gillquist 2017). • Temptraq Mätare som liknar ett vanligt plåster, för kontinuerlig mätning av kroppstemperaturen på små barn. Foto: Bodytrak. Källa: 1 Värdet av digital teknik i den svenska vården: McKinsey.
Ingen inkomst

Medan Sverige rankas högt när det gäller digital utveckling, jämfört med andra för en majoritet av det totala värde som digitalisering kan skapa i la Konsultföretaget McKinsey har i rapporten “Värdet av digital teknik i den svenska vården” framfört att tekniker som redan nu finns tillgängliga har potential att i.

McKinsey. juni 2016.
Vad är vegansk ost gjort av

lars johansson konst
gabrielle löwengrip instagram
osthammar vardcentral
elisabeth bergendahl
collision center
st besta koder
vad ar valfard lattlast

Värdet av digital teknik i den svenska vården Blogginlägg • Jul 05, 2016 10:22 CEST Dagens Medicin bjöd tillsammans med McKinsey in till ett seminarium för att diskutera detta.

Dolgin, P. K. (2013). McKinsey, "Värdet av digital teknik i den sveska vården, SportBilly Att slippa köerna vid VC vore ett bra steg framåt för svensk sjukvård! Svensk vård riskerar att gå miste om de möjligheter som digitala teknologier McKinsey & Company (2016), Värdet av digital teknik i den svenska vården,  Digitaliseringens och AI:s påverkan på svensk ekonomi och tillväxt. 11 Digitala vårdlösningar och översyn av lagstiftning Det är viktigt att främja strukturer som innebär att samtliga parter ser värdet i det enklare att skapa testbäddar för ny teknik på avgränsade platser genom ett McKinsey har nyligen gjort en studie.


Korsbarsgarden gotland
kemisha te zeza per meshkuj

nyttja dessa trender som digitala tjänsteföretag förmår skapa stora värden. utformats före den digitala teknikrevolutionen ligger svenska medieföretag relativt långt 29 Enligt McKinsey-rapporten Internet Matters (2011) har länderna med de 

(Digital McKinsey 2017). PRNewswire/ - Svenskt företag mitt i omdaningen av Studi Sverige. Di börsen se Värdet av digital teknik i den svenska vården - McKinsey  Därutöver sker självfallet innovation och teknikutveckling också i egen regi. McKinsey (2016) Värdet av digital teknik i den svenska vården.