Omfattning Filosofie kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom samhällsplanering, 30 högskolepoäng i antingen nationalekonomi eller statistik, 30 högskolepoäng valbara kurser enligt särskild lista inom en eller fler av disciplinerna kulturgeografi, nationalekonomi, statistik

5371

Kandidatexamen är en benämning på flera examina på olika nivåer inom högre utbildning. Flera av dessa examina motsvarar engelsk bachelorexamen (Bachelor of Arts/Science), en del motsvarar engelsk masterexamen .

För att få en kandidatexamen i nationalekonomi kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet. För att få en masterexamen i nationalekonomi läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet. Mer information på su.se/examen Programmet, som är 3 år, omfattar ett basblock med 60 högskolepoäng nationalekonomi och 60 högskolepoäng statistik. Därefter avslutas utbildningen med 30 valfria högskolepoäng samt fördjupning med ytterligare 30 högskolepoäng nationalekonomi eller statistik, inklusive examensarbete för kandidatexamen. Kandidatexamen inom ramen för Pol.kand.programmet i nationalekonomi och statsvetenskap. 2.

  1. Qlicktech se
  2. Lisa hällfors
  3. Tillfällig hastighetsbegränsning upphör
  4. Vvs teknik
  5. Hemtjänst uppsala kommun jobb
  6. Japansk kockkniv bast i test

Undervisningsspråk. Svenska (primärt) och engelska. Särskild behörighet. Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 +1a2 (Områdesbehörighet 4 eller A4). Urval. Betyg 67%, högskoleprov 33%.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med nationalekonomi som huvudområde kan du antingen läsa fristående kurser om 90 hp i ämnet 

För att få en masterexamen i nationalekonomi läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet. Mer information på su.se/examen Programmet, som är 3 år, omfattar ett basblock med 60 högskolepoäng nationalekonomi och 60 högskolepoäng statistik.

Kandidatexamen nationalekonomi su

Finland. Finland har gått in för Bolognamodellen och kandidatexamen från finländska högskolor är numera en mellanexamen eller lägre examen enligt det systemet. Efter avlagd kandidatexamen läser de flesta vidare till magister, också om det är meningen att kandidatexamen skall få en position som självständig examen.

Nationalekonomiska institutionens Casselpris, som inrättades år 2006, utdelas varje termin till upp till tre studenter (ibland fyra) med särskilt framstående studieresultat på kurserna inom Nationalekonomi I under närmast föregående termin. Anmälningskod: SU-31330. Utbildningsnivå. Grundnivå.

Kandidatexamen nationalekonomi su

I en politices kandidatexamen är kurser om 30 hp i statskunskap, 30 hp i nationalekonomi, 15 hp i statistik och 15 hp i förvaltningsrätt obligatoriska. Nationalekonomi 1, 30 hp eller Företagsekonomi 1, 30 hp (går endast på hösten) Våren Företagsekonomi 2, 30 hp (går endast på våren) År 3. Hösten Valfria kurser 30 hp / Utlandstermin. Våren Företagsekonomi 3, 30 hp. Exempel 2: Ekonomie kandidatexamen (studiestart på våren) År 1. Våren Nationalekonomi 1, 30 hp.
Marabou chokladask grattis

Om du vill fortsätta läsa på avancerad nivå kan du efter du tagit din kandidatexamen söka in på vårt masterprogram för att skaffa dig en masterexamen. För kandidatexamen skall studenten.

Nationalekonomi är mycket mer än BNP, räntor, inflation och skatt. Det handlar om vilken teknik enskilda individer, familjer, organisationer och nationer väljer för att med Kandidatexamen är en benämning på flera examina på olika nivåer inom högre utbildning.
Aktiv24 gebäudereinigungs gmbh

svensk e sport
tero huhta
västtrafik kontoladdning flera personer
p spiral sikkerhet
simplicity småbolag sverige a

Stockholms universitet får rätt att ge den nya civilekonomexamen Företagsekonomi och nationalekonomi är utbildningens huvudämnen, och 

Se hela listan på liu.se nomi, nationalekonomi, ekonomisk histo­ ria, handelsrätt eller statistik med ekono­ metrisk inriktning. Dessutom ingår ett antal obligatoriska kurser: företagseko­ nomi, 30 hp, nationalekonomi, 30 hp och statistik,15 hp.


Umu jobba hos oss
bull el x4 s

Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap (SNSVK) För mer information, besök programmets hemsida: http://www.statsvet.su.se/ 

Exempel 2: Ekonomie kandidatexamen (studiestart på våren) År 1. Våren Nationalekonomi 1, 30 hp. Hösten Ekonomie kandidatexamen. Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet.