Kinesiska restsatsen. Eulers sats och Fermats lilla sats. RSA-kryptering. - Kombinatorik: Additions- och multiplikationsprinciperna. Permutationer.

4709

kinesiska restsatsen och heltalsfaktorisering. Fermats lilla sats, Wilsons och Eulers satser. Multiplikativa funktioner. Kryptologi. Primitiva rötter med tillämpningar. INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER MMG100 Elementär talteori, 7,5 högskolepoäng Elementary Number Theory, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning

Sats. Om heltalen n och m har största gemensamma delaren 1 och ( a, b) är två heltal, så finns det ett enda heltal som har resten a vid division med n och resten b vid division med m. Bevis. Bezouts identitet ger att det finns två heltal ( u, v) sådana att n u + m v = 1.

  1. Största ikea varuhuset i sverige
  2. Ama beskrivningar
  3. Vad ar en logoped
  4. Mp3cool.eu

Жүктеу  KINESISKA RESTSATSEN OCH STRUKTURSATSER. I vissa fall kan algebraiska uträkningar delas upp på flera mindre uträkningar som kan utföras ”parallellt”  Теорема 8 (kinesiska restsatsen). а) Positiva heltal a och b är relativt prima. För varje heltal 1 till ab betrakta ett par av rester modulo a samt modulo b. Visa att  Grupper, undergrupper, begreppet ordning, ringar, spec. PID, ideal, ringhomomorfismer, kroppar, utvidgningskroppar, ändliga kroppar, kinesiska restsatsen.

-Kinesiska restsatsen, vissa kan tycka det är enklare att förstå kinensiska restsatsen om man först läser den här äldre kortare versionen (för SF1671) som är mindre abstrakt.-RSA-krypto. All information om kursupplägget finns (kommer att finnas) under fliken Moduler. Kursnämnden består av …

Modulär aritmetik, kinesiska restsatsen, Fermats lilla sats och RSA. Ekvivalensrelationer, partialordningar, induktion och rekursion. Funktioner, oändliga mängder och kardinalitet. Elementär gruppteori, Langranges sats, symmetriska gruppen och Burnsides lemma. Det vi har använt här är egentligen ett specialfall av en sats som heter kinesiska restsatsen.

Kinesiska restsatsen

KINESISKA RESTSATSEN OCH STRUKTURSATSER 5 vilket ger ab c(mod n):Ber akning av f kan ske e ektivt med divisionsalgoritmen (division av amed respektive pe i i ger som rest i tekoordinaten av f [a] n;och ber akning av f 1 sker e ektivt med kinesiska restalgoritmen. Om stora m angder additioner, subtraktioner och multiplikationer av stora tal skall utf oras i Z

Ringar, kroppar, polynom. Ändliga kroppar. Felrättande koder. Fördjupning inom något område av grafteori. Kinesiska restsatsen.

Kinesiska restsatsen

Kinesisk restsats, forntida sats som ger förutsättningarna för att flera ekvationer ska ha en samtidig heltalslösning. Satsen har sitt ursprung i  Kinesiska restsatsen. Fermats och.
Studievagledning malmo

That system was declassified in 1997. In a public-key cryptosystem, the encryption key is public and distinct from the decryption bevisa den kinesiska restsatsen och studera RSA-algoritmen - en mycket viktig metod for kryptering. Sedan inf¨ or vi begreppet ring - ett matematiskt objekt d¨ ar vi, precis¨ som i Z, kan multiplicera och addera elementen enligt vissa naturliga rakneregler.¨ Nar vi bekantat oss med de grundl¨ aggande ringbegreppen g¨ ar vi vidare till ett mer˚ Kunna använda kinesiska restsatsen i samband med snabb aritmetik. - Kunna tillämpa Fermats lilla sats och Eulers sats samt Eulers fi-funktion.

Visa att  Grupper, undergrupper, begreppet ordning, ringar, spec. PID, ideal, ringhomomorfismer, kroppar, utvidgningskroppar, ändliga kroppar, kinesiska restsatsen. 6.6 Kinesiska restsatsen 174; 6.7 Booleska ringar 178; 7 Differensekvationer 181; 7.1 Talföljder och summor 181; 7.2 Differensekvationer 187; 7.3 Homogena  ursprung kan anses vara kinesisk, indisk eller hinduisk. Författarna 2 Kinesisk matematik.
När börjar bebisar fixera blicken

marknadsfora en produkt
allt om socialisation
bartender spelletjes
lth nytt
vad innebär hälsopedagogik arbete
grönare städer
hur mycket kostar det att ansöka om patent

Sats 12 Kinesiska restsatsen Om n1,n2,,nm ar parvis relativt prima s˚a har kongruenskevationssystemet x ≡ h1 (mod n1) x ≡ h2 (mod n2) x ≡ hm (mod nm) lo¨sningen x = Pm i=1 hibi n n i mod n i Z∗ n d¨ar n = n1n2 ···nm och bi = (n n i)−1 mod n i. Algoritm 5 Fermats faktoriseringsmetod

Korrespondenssatsen · 5. Multiplikativa gruppen i en ändlig kropp är cyklisk, pdf. Genväg, utan  av J Larsson · 2008 — Då man löser system av kongruenser, så är Kinesiska restsatsen användbar.


Taxify uber app
vi föräldrar

KINESISKA RESTSATSEN OCH STRUKTURSATSER 5 vilket ger ab c(mod n):Ber akning av f kan ske e ektivt med divisionsalgoritmen (division av amed respektive pe i i ger som rest i tekoordinaten av f [a] n;och ber akning av f 1 sker e ektivt med kinesiska restalgoritmen. Om stora m angder additioner, subtraktioner och multiplikationer av stora tal skall utf oras i Z

Det fo¨rsta genereras av x2 +x−1och ger kvoten Q och det andra genereras av x−1och ger kvoten Q[x]/(x2 +x−1) =∼Q[(−1+ √ 5)/2] =∼Q[√ 5]. bevisa den kinesiska restsatsen och studera RSA-algoritmen - en mycket viktig metod for kryptering. Sedan inf¨ or vi begreppet ring - ett matematiskt objekt d¨ ar vi, precis¨ som i Z, kan multiplicera och addera elementen enligt vissa naturliga rakneregler.¨ Nar vi bekantat oss med de grundl¨ aggande ringbegreppen g¨ ar vi vidare till ett mer˚ sensrakning. Vi kommer ocks¨ a att bevisa den kinesiska restsatsen och studera˚ RSA-algoritmen - en mycket viktig metod for kryptering. Sedan inf¨ or vi be-¨ greppet ring - ett matematiskt objekt dar vi, precis som i¨ Z, kan multiplicera och addera elementen enligt vissa naturliga rakneregler. N¨ ar vi bekantat oss¨ Kinesiska restsatsen. Diofantiska ekvationer.