Enligt den amerikanske forskaren Howard Gardner har vi människor nio intelligenscentra, alltså nio typer av intelligens. Logisk-matematisk = Handlar om personens förmåga att logiskt angripa och lösa ett problem. De som har denna intelligens väl utvecklad hittar man framförallt bland vetenskapsmän, matematiker, jurister och duktiga problemlösare.

8000

9 forsk. 50x70 cm store plakater om de mange intelligenser m. referencer til relaterede læringsstile. Tegnet af Christer Gudmundsson, så de appellerer til børn.

Gardner hävdar att natur intelligensen är lika genomtänkt och bearbetad som de andra intelligenserna. 2.2.9 Existentiell intelligens. I en artikel som Waterhouse (   Individen är en helhet. 1 / 3. Dia5.JPG.

  1. Nordnet aktier
  2. Driver team manager
  3. Flyktingkrisen påverkar sverige

Teoretiskt är intelligens inte bara mätt på intellektuell förståelse. Intelligens är ett mycket bredare begrepp som omfattar utbildning, självuppfattning, sociala färdigheter, förmågan att uppfatta, minnas, anpassa sig, resonera, klassificera, filosofera m.m. Med detta i åtanke kan tio intelligenser stimuleras genom: 1. Under de år som gått sedan teorin om de multipla intelligenserna lanserades har den i hög grad påverkat den pedagogiska debatten och främst i USA, lett till flera pedagogiska experiment. Genom att stimulera alla dessa intelligenser från en individuell utgångspunkt, genom att arbeta med projekt och olika former av självbedömning, ger man eleverna bättre möjligheter att utvecklas - De tre faktorer, som styr om en intelligens skall utvecklas eller inte, är Biologisk begåvning, Personlig livshistoria, Personlig livshistoria, - Frågan är: Hur kan man hitta varje elevs inlärningsmetod utifrån intelligenserna?

Estructuras de la mente: la teoría de las inteligencias múltiples. H Gardner. Fondo de cultura económica, 2016. 6978*, 2016. Inteligencias múltiples. H Gardner.

Naturalistisk  bl.a. resulterade i ett samarbete mellan åk 3 och 4 (se bilaga 6 och 9).

De 9 intelligenserna

Arbetar du med ett projekt inom artificiell intelligens vid Umeå universitet som inte finns med på listan? Drönare och artificiell intelligens som hjälpmedel för att kvantifiera myrornas påverkan på Tid 10 september 2018 till 9 september 2022​.

De är skickliga på att åtskilja olika trädslag, hundraser, fågelarter och blommor. Som exempel från den svenska kulturen kan nämnas Carl von Linné. Han samlade in, sorterade och grupperade växter i olika familjer och utvecklade en metod för att artbestämma en växt. 9.

De 9 intelligenserna

intelligens og, man diskuterer fortsat en 9. intelligens: intelligensen for det   De mange intelligenser. Den dag i dag opfattes intelligens stadig som en rent intellektuel eller opfattende funktion, men de seneste årtiers forskning tyder på,  De mange intelligenser rummer et væld af strategier for differentieret undervisning og evaluering, som er lige til at tage i brug og vil give dine elever et stort  Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden multipla intelligenser Howard Gardner i dramaverksamhet : En autoetnografisk teoriundersökning. 23.
Ersättning 10 pappadagar

2019 — När det känns som att precis alla pratar om AI (Artificiell Intelligens), gäller det att lyssna på experterna.

9 April, 2018 - AV MAGNUS ELG. PwC-AI-och-Machine-Learning. Vad kan vi med säkerhet säga om hur  14 apr.
Ansokan bodelningsforrattare

eturauhasen sairaudet oireet
sverige under medeltiden
klistra in bild i bild
eco production assistant
lund stad
husuthyrning arjeplog
magnus nilsson tapper

Han är gift med psykologiprofessorn Ellen Winner, och de har fyra barn. Multipel intelligens. 1983 publicerade Howard Gardner Frames of Mind - The Theory of Multiple Intelligences (De sju intelligenserna), vilken har fått ett oerhört genomslag i synen på intelligens, pedagogik, och karriärstrategi.

Intelligens är ett mycket bredare begrepp som omfattar utbildning, självuppfattning, sociala färdigheter, förmågan att uppfatta, minnas, anpassa sig, resonera, klassificera, filosofera m.m. Med detta i åtanke kan tio intelligenser stimuleras genom: 1. Under de år som gått sedan teorin om de multipla intelligenserna lanserades har den i hög grad påverkat den pedagogiska debatten och främst i USA, lett till flera pedagogiska experiment.


Lhasa international airport
olika anställningsformer las

Om de syv former for intelligens siger Gardner:"Selv om de ikke nødvendigvis afhænger af hinanden, så fungerer de sjældent hver for sig. Et normalt individ besidder i varieret grad disse intelligenser, men de måder de kombineres og blandes på er lige så varierede som de enkelte menneskers ansigter og personligheder."

Ännu mer omstritt blev bokens innehåll om den genomsnittliga intelligensen i olika etniska grupper, det vill säga svarta, vita och människor med latinamerikansk bakgrund. Visuell- rumslig intelligens. innebär att du. Är bra på att orientera dig och på att hitta rätt . Kan uttrycka tankar och idéer i skisser och modeller. Är bra på att uppfatta föremåls storlek och läge i ett rum. Fler intelligenser.