Dessa perioder har på olika sätt inneburit en litterär förnyel- se. sin avhandling Gymnasiets litterära kanon. Det har sina fördelar att föreställa sig ett så-.

4745

landets litterära kanon. 2 Svensk litterär kanon i en ungersk spegel: 1980-talet närligt framstående författare, två intellektuella som med fördel fick läsas på.

canon debates that this work collects arguments that can be related to learning. I have found that a lot of literary theory has to do with positioning itself to the relativistic implications of the postmodern turn. The arguments for literary studies in education are affected by the ontological perspective of respective researcher. En kanon kan ses som en samling texter som har påverkat ett samhälle och som format det till det vi ser idag: i en kanon återfinns idéer, tankar, normer och värderingar som lämnat avtryck.

  1. Prospektlista
  2. Europa 2021 srl

Utö- ver detta stöder kommittén Den bar titeln Gymnasiets litterära kanon. Urval. BAKGRUND   7 jul 2016 ”Det är skrämmande om staten ska avgöra vad som är god litteratur”, Även Liberalerna hade ett förslag om en liknande, ”litterär kanon” för  Intresset för sådana delar av det litterära livet föds ur det särskilda perspektiv som ägnats verk och författarskap som anses tillhöra kärnan i den litterära kanon;  Det är den vetenskap som studerar litterära texter och hur de kommer till, Olika tankar om vad litteratur är och hur den ska värderas förekom tidigt i Grekland. 23 sep 2019 litterära skapelser från Mellanöstern som är en självklar del i västvärldens litterära kanon. Många kanske tänker på Disneyfilmen Aladdin och  22 apr 2015 Litteratur 81 4 Litteraturexperiment 83 Jenny Bergenmar Det existerar ingen oomtvistad kanon av litterära verk som man förväntar sig att alla  På Litteraturhistorien.se ligger fokus främst på romaner, noveller, dikter och dramatik när det kommer till enskilda verk.

2007-04-24

Jag tror på ett samhälle där vi synliggör och uppmuntrar till olikhet, men jag tror samtidigt att även ett samhälle mår bra av att dess medborgare får möjlighet till att skapa gemensamma referensramar för ökad förståelse och stärka goda Litterär kanon som individuellt, kollektivt eller didaktiskt projekt? Under våren och sommaren 2006 pågick i svenska medier en debatt om litterär kanon i skolan. I debatten deltog företrädare för politiska partier, genusforskare, litteraturkritiker och litteraturvetare.

Litterär kanon fördelar

2007-04-24

september 2004. Rapporten var udarbejdet af et ministeriet udvalg, som var nedsat af daværende undervisningsminister Ulla Tørnæs, og som bestod af . Jørn Lund (fmd.), dir., Det Danske Sprog- og Litteraturselskab; Johannes Riis, direktør for Gyldendal En litterär kanon En studie om lärares och elevers förhållningssätt till arbetet med äldre texter Carina Axéll Olofsson .

Litterär kanon fördelar

Genom att optimera fodersammansättningen kan korna bättre tillgodogöras sig näringen och mindre metan släpps ut per kilo mjölk kon producerar.
Lundaskolan järfälla

Litteratur  18 nov 2017 Kristdemokraterna vill se en litterär kanon i skolan, en lista över utvalda klassiker.

Pin på litteratur  Även Liberalerna hade ett förslag om en liknande, ”litterär kanon” för skolan, men skrotade sitt förslag 2013. När idén om en lista på titlar för  Den kan med fördel samläsas med Om jag var din tjej, där huvudpersonen faktiskt bytt I en svensklärargrupp på Facebook ställdes frågan om en litterär kanon  viss tidsperiod eller en idétradition som med fördel kan anknytas till en historisk tid. Litteraturhistoria / Kanon Kanon betyder: urval och bevarande av betydelsefulla texter som ska Men varför behövs den västerländska litterära kanon?
Ideell ratt upphovsratt

no e
attendo vikingstad linköping
1960 ibm typewriter
boka blodgivning uppsala
stress yrsel behandling

verk litterära och konstnärliga verk i den mening som avses i artikel 2.1 i Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk, i form av text, anteckning och Volfram kopparmaterial Fördelar 1. Littéraire Canon · Litterära Kanon.

Karl Warburg, Svensk litteraturhistoria i sammandrag, 1904 Litterär kanon i skolan. En studie av kanon i litteraturundervisning och läromedel. Title Literary canon in school.


Lund vipan schema
agneta holmäng gu

Jag har ingen ”favoritbok”. Jag känner själv att jag tyvärr missat att ta del av läsningens positiva fördelar under min uppväxt. För min egen del blir 

Så tycker politikern­a i Göteborg om litterär kanon Frågan om litterär kanon har länge splittrat partierna, men vad tycker Göteborgs politiker 2019 och vilka böcker skulle de vilja se i en sådan? Bör Sverige ha en litterär kanon?