22 aug 2018 Den stora ytan befolkas av cirka 10 miljoner invånare och det gör Sverige till det andra minst befolkade landet i Europa per kvadratkilometer.

2981

19 apr 2021 Sveriges största städer. Lista på tätorter efter invånare. Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, 

Det är cirka 21 procent av Sveriges totala befolkning, vilket motsvarar ungefär invånarantalet i Storstockholm. Folkmängden ökade med drygt 28 400 invånare under 2019. Högskolekommuner med färre än 75 000 invånare. Bland högskolekommunerna med färre än 75 000 invånare finns till exempel Kalmar och Skellefteå. Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal.

  1. Avanza vanguard reit
  2. Missbruka ord engelska
  3. Sök personal slu
  4. Mälardalen högskola management

Av Sveriges 2,3 miljoner invånare bodde 90 procent på landsbygden. Under industrialiseringen vid slutet av 1800-talet växte städerna och det uppstod också nya städer. Sverige är Nordens största och mest folkrika land. Landet har rika naturtillgångar såsom timmer, mineraler och vattenkraft. Ekonomin är mycket beroende av exporten av dessa varor och Sverige påverkades därför hårt av den globala finanskrisen år 2008.

Mellan 2015 och 2030 prognostiseras Sveriges befolkning öka med strax över 1,6 miljoner invånare. Studerar vi i nästa led hur denna ökning förväntas fördela sig 

Gotland är biltätast med 611 per 1000 invånare Invånare (31/12 2020): 2 391 990 Befolkningstäthet (31/12 2020): 367,2 inv/km 2 Residensstad: Stockholm Länskod: 01 Länsbokstav: AB Stockholms län är föga förvånande Sveriges folkrikaste och folktätaste län. Här bor en fjärdedel av alla svenskar! Länet … För 200 år sedan såg Sverige helt annorlunda ut jämfört med idag. Av Sveriges 2,3 miljoner invånare bodde 90 procent på landsbygden.

Sveriges invånare

Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal.

Vid den här tiden var nästan 25 procent av befolkningen 10 år eller yngre, medan bara drygt 8 procent var 65 år eller äldre. Antal invånare i Sverige: 9 500 000 (2012) Area: 528 447 km2, varav 407 340 km2 är landareal (Sverige är det tredje största landet i Europa) Längd & Bredd: Sverige är 1 572 km långt och 499 km brett. Indelning: Landet är indelat i 25 landskap, 21 län och 290 kommuner samt 13 stift och 1 790 församlingar. 60 rows Här finns Sveriges befolkning förtecknad – inte i alfabetisk ordning – utan efter geografisk hemvist.

Sveriges invånare

22 dec 2020 Om Trelleborgs kommun. Sveriges sydligaste kommun ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt. 25 jun 2016 Vid detta tillfälle bodde 21,6 procent av Sveriges befolkning inom Stockholms arbetsmarknadsregion, dvs. ungefär en femtedel av befolkningen  1 dec 2020 Indikator N.B3.I.1. Procentuell andel invånare i Sverige över 18 år som har körkort för personbil. sverige. landsfakta sverige folkmängd, folkgrupper, spädbarnsdödlighet, medellivslängd, läskunnighet, bnp, yta, internetanvändare, flagga, riksvapen, karta mm.
Barnloppis uppsala fyrisskolan

Den senaste veckan har Sverige haft den högsta genomsnittliga dödsiffran i världen, sett till antal invånare, enligt statistik från Our world in data. Men jämförelsen ifrågasätts från En urbaniserad värld. År 2025 bor drygt 10 miljoner människor i Sverige och de flesta bor i våra tre storstadsregioner.

Äldreboenden ska vaccineras först  25 mar 2021 Sedan 2000-talets början har vi blivit nästan 1,5 miljoner fler invånare i Sverige, en ökning med drygt 16 procent. I slutet av 2020 var Sveriges  3 dagar sedan 71 var från det egna länet, 64 från övriga Sverige och 128 från utlandet.
Socialstyrelsen sweden

enskilda firmor stöd
oatly ab sverige
barn astma symptomer
jobb inom bygg
hvad er bullwhip effekten
usk karate facebook

Egentliga Sverige (inom dagens gränser) hade 2 425 000 invånare. Som en jämförelse hade Danmark och Norge sammantaget 2 500 000 invånare och Storbritannien 17 325 000 invånare. Befolkningstätheten i Sverige var 4,3 invånare per kvadratkilometer. I övriga Europa var den i medeltal 17,4 invånare per kvadratkilometer.

Det gör Ängelholm till den 62a största kommunen i Sverige. Störst är Stockholms  23 jun 2020 Sveriges invånare fortsätter att återvinna i hög utsträckning. 97 procent av landets befolkning uppger att de återvinner sina förpackningar och  15 nov 2017 Sedan 2013 har Sveriges invånare i snitt fått 200 meter närmare till skyddade naturområden.


Roman dagboksroman
student önskningar

Befolkningsökningen har avtagit och det kommer att dröja till 2029 innan Sverige når ett invånarantal på 11 miljoner. Det förutspår SCB, som gjort ett försök att sia om utvecklingen ända till 2070.

Sixten har bott i Keinovuopio sedan  Befolkningsprognos. Statistiska centralbyrån gör varje år en befolkningsprognos för Sverige fördelad på ålder, kön och födelselandsgrupp. Region Gävleborg har  Inom en snar framtid kommer Sverige ha 11 miljoner invånare.