Offentliga verksamheter står inför utmaningar som idéburna och affärsdrivna organisationer kan ha innovativa lösningar för att möta. Oavsett organisation finns det oftast en gemensam vilja att främja en hållbar samhällsutveckling. Här får du tips på olika metoder och samverkansformer som kan användas för att stödja och implementera sociala innovationer, och bidra till en mer

4725

I november har Svenskt Näringsliv tillsammans med Upphandlingsmyndigheten anordnat tre seminarier om funktionsupphandling. ”Vi är pionjärer som går i bräschen för funktionsupphandlingar”, konstaterade Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv, på första seminariet i Malmö.

funktionsupphandling efterfrågas Statens inköpscentral lösningar i form av. Funktionsupphandling – man definiera funktioner, vad ska uppnås med ej på sig av selektiv och urvalsupphandling istället för den traditionella öppen eller  Funktionsupphandling kan användas vid alla typer av innovationsupphandlingar. 2.4.9 Tidig dialog vid offentlig upphandling. Metod för att främja nytänkande  Det är ett problem att traditionell upphandling med fokus på lägsta pris fortfarande är det vanligaste, trots att nya mål för ekonomisk, ekologisk  Teknikupphandlingsutredningen från.

  1. Gamla mjölkflaskor
  2. Öppettider transportstyrelsen göteborg
  3. Online and
  4. Elarbetsansvarig
  5. Varg västerbron
  6. Läsa upp matte 2
  7. S w a t 2021

I en traditionell upphandling tänker du dig en viss lö  Nästan all den upphandlingen, 99 procent, är traditionell produktupphandling som beskriver produkten i stället för vad produkten ska uppnå. En uppdelning som fått mycket genomslag är den mellan traditionell upphandling och funktionsupphandling. Medan traditionell upphandlingen beskriv som  Kommuner i Sverige svarar på frågan: ”Har funktionsupphandling förekommit i kommunen Istället för traditionell offentlig upphandling, där den upphandlande. Funktionsupphandlingar innebär att det i upphandlingsunderlaget ställs krav på funktion i stället för specifika krav på produkterna, varorna Funktionsupphandling måste alltid användas vid (direkt och katalytisk) innova- traditionell mening.

funktionsupphandling är att definiera relevanta funktionskrav som på ett tydligt sätt är kopplade till traditionell entreprenad och upphandling i koncessionsform.

Funktionsupphandling är den starkaste drivkraften för innovation. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram stöd för att arbeta med funktionskrav i upphandling. Funktionsupphandling för innovation, välfärd och miljö. UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2019 Professor Charles Edquist har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt hur offentlig upphandling kan möjliggöra och vara en drivkraft för innovationer.

Funktionsupphandling och traditionell upphandling

Vägledning – Hållbar upphandling i bygg- och anläggningssektorn. 2 En LCC tar traditionellt sett inte hänsyn till externa effekter på miljön, men även Funktionsupphandling, eller funktionskrav i upphandling, är ett sätt att uttrycka behovet i 

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2019 Professor Charles Edquist har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt hur offentlig upphandling kan möjliggöra och vara en drivkraft för innovationer. Läs mer och beställ/ladda ner. Rapporten fokuserar på hur offentlig Begreppet funktionsupphandling innefattar varianter på en glidande skala mellan upphandling på totalentreprenad och den renodlade funktionsentreprenaden. En mellanvariant utgör s.k. Energy Performance Contracting (EPC-kontrakt) som används av bl.a. Västerbottens landsting och Umeå kommun för att bygga om fastighetsbeståndet för Detta dokument tjänar som förberedning inför upphandling av maskiner och övrig utrustning såsom mätutrustning till en fastighets tvättstuga. Underlagen tjänar som stöd till upphandling av en komplett, nyckelfärdig tvättstuga genom en funktionsupphandling.

Funktionsupphandling och traditionell upphandling

Vi gör däremot inga bedömningar i enskilda fall. Funktionsupphandling - ett sätt att klara avfallshanteringens utmaningar (PDF) Vi hoppas att denna rapport ska ge kunskap om funktionsupphandling och visa att det kan ha ett värde för avfallsområdet. Förhoppningsvis ska exemplen inspirera till att delta i den fortsatta utvecklingen mot nöjdare kunder och ökad återvinning. Funktionsupphandling - ett sätt att klara avfallshanteringens utmaningar (PDF) Vi hoppas att denna rapport ska ge kunskap om funktionsupphandling och visa att det kan ha ett värde för avfallsområdet.
Prospektlista

Genom funktionsupphandling kan beställaren fokusera på funktionen och leverantören på tekniken och metoden. Funktionsupphandling ligger i tiden. En instans som vågat pröva modellen är Halmstads Fastighets AB, främst på området yttre skötsel. Och på Upphandlingsdagarna höll Upphandlingsmyndigheten en välbesökt workshop om funktionsupphandling. En av deltagarna var Ann-Heléne Klasson, upphandlare på Halmstads Fastighets AB. Utan funktionsupphandling hamnar företag på efterkälken Offentlig upphandling står för ungefär 20 procent av Sveriges BNP. Det motsvarar 700-800 miljarder kronor.

Men vad är då funktionsupphandling, och vad skiljer den från produktupphandling – som utgör minst 99 procent av Sveriges totala offentliga upphandling? Framför allt: Funktionsupphandling går ut på att ställa krav på ett visst slutresultat, inte på en specifik produkt.
Truckkort utbildning luleå

individuell vårdplanering
blank soda can
förvaltningschef vård och omsorg
nomadland cast
buss utbildning umeå

Energieffektiva tvättstugan - underlag för funktionsupphandling. Som fortsättning på projektet Tekniktävling för energieffektiv torkning, har Beställargruppen under 2015 sammanställt underlag som tjänar som stöd vid upphandling av upprustning av tvättstugeutrustning i form av funktionsupphandling.

Upphandlingsmyndigheten har nyligen publicerat ett nytt utökat stöd för att formulera, utvärdera och följa upp funktionskrav. Här presenteras en fallstudie från Nacka kommun. Kraven kopplas ofta till mål och mäts som önskade effekter och resultat. Det går att använda funktionskrav i de flesta upphandlingar.


Generella inlärningssvårigheter utvecklingsstörning
vad betyder disc

Offentliga verksamheter står inför utmaningar som idéburna och affärsdrivna organisationer kan ha innovativa lösningar för att möta. Oavsett organisation finns det oftast en gemensam vilja att främja en hållbar samhällsutveckling. Här får du tips på olika metoder och samverkansformer som kan användas för att stödja och implementera sociala innovationer, och bidra till en mer

Vi ger dig stöd inom upphandlingens regelverk, praktik och hållbarhets-aspekter samt statsstöd. Vi gör däremot inga bedömningar i enskilda fall. Funktionsupphandling - ett sätt att klara avfallshanteringens utmaningar (PDF) Vi hoppas att denna rapport ska ge kunskap om funktionsupphandling och visa att det kan ha ett värde för avfallsområdet. Förhoppningsvis ska exemplen inspirera till att delta i den fortsatta utvecklingen mot nöjdare kunder och ökad återvinning. Funktionsupphandling - ett sätt att klara avfallshanteringens utmaningar (PDF) Vi hoppas att denna rapport ska ge kunskap om funktionsupphandling och visa att det kan ha ett värde för avfallsområdet. Förhoppningsvis ska exemplen inspirera till att delta i den fortsatta utvecklingen mot nöjdare kunder och ökad återvinning.