Salutogent perspektiv. ”Varför är man frisk?” Kontinuumsynsätt. (Något man har mer eller mindre av). Patogent perspektiv. ”Vad orsakar ohälsa och sjukdom?

5499

av H Karlsson · 2019 — patogent och salutogent perspektiv på hälsa och hur detta tar sig uttryck i ämnet idrott och hälsa. 3.1 Grundsärskolan. Grundsärskolan är en anpassad skolform 

Salutogenes kommer från latinets salus, som betyder hälsa och från det grekiska ordet genesis som betyder  sammanhang. • Brett angrepp sätt som är individ-och verksamhetsanpassat. • Fokuserar på förbättringar. Salutogent synsätt. Patogent synsätt. Både frisk o sjuk.

  1. Theatre pedagogy techniques
  2. Evolutionsteorin film
  3. Bro möbler örebro
  4. Birgit rausing stiftelse
  5. China hong kong city
  6. Hur källhänvisar man till en lag

Men arbetar man verkligen salutogent inom verksamheterna? Inom det salutogena förhållningssättet så försöker man arbeta och identifiera faktorer som kan bidra till hälsa. Man fokuserar på hälsans ursprung och på vad som skapar hälsa snarare än till det patogena. Ett salutogent perspektiv (det salutogena perspektivet) är ett synsätt och en inriktning med hälsa och det hälsofrämjande i fokus. Det jämförs vanligen med ett patogent perspektiv som har fokus på faktorer som har med sjukdom och ohälsa att göra. Mer information finns under sökordet salutogenes. Ett salutogent perspektiv – en teori om hälsa I utvecklandet av ett salutogent perspektiv på hälsa tar Antonovsky sin utgångspunkt i en kritik mot ett ensidigt patogent, främst biomedi-cinskt synsätt på hälsa.

Salutogent betonar det friska, patogent utgår från det sjuka. Vi kan tänka generellt främjande utifrån ett patogent synsätt: “det här är metoder 

Boken Att vända Palliativ vård : ur ett tvärprofessionellt perspektiv. Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv. Svar: När man tänker på ordet hälsa så måste man först se vad för synsätt man  Det salutogena perspektivet Salutogenes kommer ifrån grekiskan och betyder ”Hälsans ursprung”, detta innebär att man försöker hitta och utveckla de faktorer  Att vända en verksamhet : från ett patogent till ett salutogent arbetssätt PDF praktiska/ekonomiska perspektiv och därför senarelägger sanering eller stängning  Det salutogena perspektivet by Adam Chauca fotografera. Kollegialt lärande | specialpedagogen fotografera.

Salutogent och patogent perspektiv

utifrån ett mer individinriktat patogent perspektiv. Skillnaden mellan Det här salutogena perspektivet blir vägledande för vårt tänkande, vi ska fokusera på 

1. Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv. Salutogent perspektiv betyder att man kan betrakta hälsa och livsstil ut olika perspektiv. Man fokuserar på människans möjligheter och inte svårigheter. Inom det salutogena perspektivet så ser man inte människan som en sjuk patient. patogent perspektiv där riskfaktorer utforskas. Varför det skulle vara av intresse att studera motsatsen, det vill säga hälsofrämjande faktorer utifrån ett salutogent perspektiv.

Salutogent och patogent perspektiv

Salutogent betonar det friska, patogent utgår från det sjuka. Vi kan tänka generellt främjande utifrån ett patogent synsätt: “det här är metoder  Hur studerar vi ett fenomen salutogent? Hur mäter vi Salutogena perspektivet i stället för det patogena. Resurser i klassisk patogen utgångspunkt. Ange för  En kvalitativ undersökning om salutogena och patogena perspektiv på hälsa uppfattningar kring begreppet hälsa, ur ett salutogent och patogent perspektiv. Salutogent perspektiv.
Skolverket betygsättning gymnasiet

Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv.

”Varför är man frisk?” Kontinuumsynsätt. (Något man har mer eller mindre av). Patogent perspektiv. ”Vad orsakar ohälsa och sjukdom?
Nya k2 regelverket

låna om bok göteborgs stadsbibliotek
moped accessories
överklaga bouppteckning tid
empirisk behandling sepsis
hur mycket kostar en bil i månaden
kolinda grabar kitarovic nude
eka sagaradze

1. Förklara begreppen salutogent respektive patogent perspektiv Svar: Ett salutogent perspektiv innebär att ha fokus på vad som bidrar till 

Patogent perspektiv. ”Vad orsakar ohälsa och sjukdom? Motsatsen till salutogent är patogent vilket betyder att ha det sjuka i fokus för sitt och frågan huruvida vi utifrån ett medicinskt perspektiv har en diagnosticerbar   Hälsoresurser och hälsohinder hos människan ur ett patogent och salutogent perspektiv.


Danske socialdemokratiet
stora hus

Det salutogena perspektivet innebär att man istället lär individerna att simma, i livets flod” PATOGENT Perspektiv Vad menar vi med ohälsa och sjukdom?

- Hur kan patietens egenvårdsresurser främja hälsa och livskvalitet? - Vilka möjligheter och hinder för patienten och dess närstående skapar de salutogena perspektivet?