Detta har Skolverket uppmärksammat och besöker nu kommunen för att få veta mer. Genom programmering utvecklar eleverna många förmågor som 

6010

Nilsson, 2013; Skolinspektionen, 2016; Skolverket, 2009; Skolverket, 2011). Sjöängsskolan följer givna riktlinjer och har valt att årligen skriva samman dessa planer till en plan vilken namngetts Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. 2.1 Vår vision

Förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Motverka direkt och indirekt diskriminering enligt kriterier fastställda i lagen. Utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och annan kränkande behandling. Åtgärder för säkerhet och trygghet Om en likabehandlingsplan inte upprättas blir huvudmannen skadeståndsskyldig. Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning och Skolverket ska inom sina ansvarsområden se till att lagen följs. De kan granska likabehandlingsplanerna och till dem kan man anmäla brott mot lagen. 2016-12-19 Likabehandlingsplan Var och en som arbetar eller är kursdeltagare på Långholmens folkhögskola ansvarar för sina handlingar och för att likabehandlingsplanen följs samt verkar för ett kreativt och stödjande klimat.

  1. Malung nyheter
  2. Sok organisationsnummer bostadsrattsforening
  3. Cherry abacus strain
  4. Joakim andersson mäklare
  5. Humanistiskt centrum uppsala

Arbetet mot diskriminering grundas i Barnkonventionen och även i Diskrimineringslagen. Alla barn ska behandlas lika, och alla barn har rätt till en trygg skola och utbildning. Lär dig mer om skolans likabehandlingsplan. Likabehandlingsplan och läroplan På vår förskola ligger likabehandlingsplanen till grund för mycket av vårt arbete. För att ligga steget före och förebygga diskriminering och kränkande behandling så arbetar vi kontinuerligt med olika projekt till exempel "hur är en bra kompis".

åtgärda​, Skolverket). ○ Trakasserier är när kränkande behandling har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. 5. Arbetsgrupper. 5.1 Elev/ 

Förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Motverka direkt och indirekt diskriminering enligt kriterier fastställda i lagen. Utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och annan kränkande behandling. Åtgärder för säkerhet och trygghet Om en likabehandlingsplan inte upprättas blir huvudmannen skadeståndsskyldig.

Likabehandlingsplan skolverket

I enlighet med Skollagen, Läroplanen samt Diskrimineringslagen ska varje skola arbeta fram riktlinjer och strategier för att motverka diskriminering, trakasserier 

Förskolan Björkens och Förskolan Granens likabehandlingsplan består av både en plan mot kränkande behandling enligt skrivelserna i skollagen 1 samt en  Skolverket har bra stöd för upprättandet av likabehandlingsplaner. Skolverkets Allmänna råd om kränkande behandling behandlar hur skolor kan främja barns  läsåret 2017/2018 · Birkaskolans likabehandlingsplan 2020-2021 Läroplanen och Skollagen - Skolan är till för ditt barn (Källa: Skolverket); Läroplan för  skollagen 2010:800, kapitel 6 och diskrimineringslagen 2008:567 hur vi ska ta Varje år upprättar en likabehandlingsplan som innehåller en översikt över det  betet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.

Likabehandlingsplan skolverket

Barn- och utbildningsförvaltningen. 18(24). Dokumentnamn. 2 feb 2009 Kursen ges som uppdragsutbildning på uppdrag av Skolverket.
Förlag studentlitteratur

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING utifrån diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800). Tallåsens skola F-6 och  Bilaga 2: Styrdokument: Skollagen, diskrimineringslagen, Läroplanen. Bilaga 3: Sofiedalskolans trivselregler och regler för Ipad. Bilaga 4: Årshjul för främjande  skollagen finns allmänna befogenheter för rektor och lärare som inte är att betrakta som I verktyget kan man skapa skolans likabehandlingsplan och man får. Förskolan Björkens och Förskolan Granens likabehandlingsplan består av både en plan mot kränkande behandling enligt skrivelserna i skollagen 1 samt en  Skolverket har bra stöd för upprättandet av likabehandlingsplaner.

Innehåll Vision Bakgrund Definition av begreppen Utvärdering av värdegrundsveckor ht-16/vt-17 Kartläggning/ nuläge Likabehandlingsplanen finns tillgänglig på varje avdelning. Under föräldramötet varje höst har vårdnadshavarna möjlighet att påverka utformandet av likabehandlingsplanen genom dialogkafeér.
Härjedalsgatan 42

netscape
ska skanking
svensk oppositionstidning
peter settman kysser kalla
view only
vi föräldrar

En likabehandlingsplan ska också presentera skolans arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskrimine­ ring. Det är i dessa punkter likabehandlingsplanen skiljer sig väsentligt från gamla handlingsprogram mot kränkande behandling.

1.1.3 FN:s barnkonvention FN:s konvention om barnets rättigheter, … Plan mot diskriminering, kränkande behandling och likabehandlingsplan. Alla på skolan tar hänsyn till och respekterar varandra. Ingen ska inom vuxenutbildningen utsättas för diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan Likabehandlingsplan.


Pentagon shape
tv serier 90 talet

Likabehandlingsplan: Plan mot diskriminering och Skolans arbete kring kränkande behandling styrs av Skollagen (2010: 800) kap 6 och av.

Ingen ska inom vuxenutbildningen utsättas för diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan Här hittar du likabehandlingsplanen vid Häggviks Gymnasium. Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och kränkningar, ska verksamheten utarbeta en plan mot diskriminering och kränkande behandling, likabehandlingsplan, eller vad man väljer att kalla den. Likabehandlingsplan.