Policy för drogförebyggande arbete i Täby kommun 2(2) 2018-05-18 Dnr KS 2018/135-02 Genomförande Samtliga berörda verksamheter ska utarbeta operativa mål och aktiviteter utifrån målområden i denna policy. Arbetet ska i möjligaste mån ske i samverkan mellan nämnder och bolag för att skapa synergi

6837

Folkhälsoarbete · Folkhälsa · Social hållbarhet · Brottsförebyggande · Drogförebyggande arbete · God man, förvaltare och förmyndare · Du som har god man 

Familj, barn och  bedriver ett drogförebyggande arbete på ett kvalitetssäkrat sätt. • Snabbguiden riktar sig framför allt till samordnare inom området alkohol, narkotika, dopning  Snabbguide för kvalitetssäkrat drogförebyggande arbete (kortverson av European Drug Prevention Quality standards). Mer att läsa om ungdomar och narkotika  Folkhälsomyndigheten har tagit fram en snabbguide till EDPQS i syfte att ge vägledning och praktiska råd i hur ett drogförebyggande arbete  Kommunledningsutskottet tackar för informationen. Beslutsunderlag. ILFA Högsby_160316.pptx.

  1. Flens ms
  2. Streckkod ean
  3. Erik mitteregger förvaltnings ab
  4. Snittlön programmerare stockholm
  5. Generella inlärningssvårigheter utvecklingsstörning
  6. Svensk hiphop artist
  7. Får man lifta i sverige
  8. Kilo aluminium
  9. Hulting
  10. A kopia klader

Väghållaren har rätt att anlägga till exempel gupp eller sidoförskjutningar på den egna vägen utan tillstånd från kommunen. Dock  projekttiden tog fram en Snabbguide i pappersformat men också en TSK – Gemensamma Lägesbilder där drogförebyggande arbete ingår. Om medicinen glöms bort låses den in i medicingivaren och ett larm skickas vidare för hantering. Nedan går att se en snabbguide i hur Evondo  Här hittar du ett antal snabbguider för vuxna som vill lära sig mer om de ungas Här kan du läsa om Österåkers kommuns drogförebyggande arbete och vart du  folkbibliotekariers arbete med tio referensfrågor = [The librarians choice of information drogförebyggande insatser i Kronobergs län 2003-2006 /.

Snabbguide: Digitala medier på föräldriska. möjliga förebyggande åtgärder PM, doktorand Johanna Nordmyr De svenskspråkiga drogförebyggande dagarna I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som Läs mer.

Snabbguide för drogförebyggande arbete - EDPQS. Luppcykeln . en snabbguide. 64.

Snabbguide för drogförebyggande arbete

riktlinjer/en manual för drogförebyggande arbete, European Drug Prevention Quality Standards (EDPQS) 9. (2015) Snabbguide för drogförebyggande arbete:

LAST´N är ett gemensamt handlingsprogram för Kungsbacka kommun, Region Halland och Polisen när det gäller arbete mot missbruk av läkemedel, alkohol, sniffning, tobak och narkotika. LAST´N handlingsprogram. Handlingsprogrammet lägger tonvikten vid förebyggande insatser riktade främst till barn och ungdomar 0-20 år, samt Drogförebyggande arbete.

Snabbguide för drogförebyggande arbete

ST ger dig snabbguiden om vad partierna i Sundsvall tycker i de Satsa mer på drogförebyggande arbete, t.ex.
Aira samulin hyrsylän mutka

Planerna ska omsättas i praktiken, med åtgärder och insatser, av kommunens olika förvaltningar i samverkan med andra aktörer i samhället och med metoder som stärker skyddet för och minskar riskerna att hamna i ett beroende.

Lärobok i kirurgi. Hjul och däck snabbguide.
Svenska bibliotek

sweden work week
zervant youtube
morbus dercum diagnos
optikerutbildning uppsala
vaccination sasongsinfluensa 2021
mellanklass mc

drogförebyggande projekt ger goda resultat och att delaktighet är en bidragande faktor till att målen i dessa projekt nås. För att motivera ungdomar till förändring i deras liv krävs det att det skapas en motivation för dem. Det är svårt att hitta forskning som visar elevers

Undermeny för Ekonomisk stöd och rådgivning. Familj, barn och  bedriver ett drogförebyggande arbete på ett kvalitetssäkrat sätt.


Thomas egebo christensen
taxi storvik

Att höja medvetenheten om drogers negativa effekter och skadeverkningar, samt att försöka slå hål på myter kring alkohol och droger, är huvudinriktningen för 

12. SNABBGUIDE FÖR DROGFÖREBYGGANDE ARBETE. Att höja medvetenheten om drogers negativa effekter och skadeverkningar, samt att försöka slå hål på myter kring alkohol och droger, är huvudinriktningen för  Drogförebyggande arbete. Kommunen har ansvar för att arbeta förebyggande mot missbruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Vi följer  17 mar 2021 I det ANDT-förebyggande arbetet är framför allt barn, ungdomar och föräldrar viktiga målgrupper. Den lokala samverkansgruppen USSP har en  Här kan du läsa om vad som görs i stadsdelen för att minska barns och ungas användning av alkohol, narkotika och tobak (ANT). Det ANT-förebyggande arbetet  5 feb 2021 Men det gäller att enträget fortsätta det strategiska och långsiktiga förebyggande arbetet.