Etiska och filosofiska perspektiv på kärnavfallsfrågan 5 Sammanfattning De åtta essäer som här presenteras härrör från SKB-projektet ”Etiska och filosofiska perspektiv på kärnavfallsfrågan”. Projektet syftade till att sätta in frågan om hanteringen av använt kärnbränsle i ett vidare perspektiv.

3468

2016-03-22

Först om detta svar åtföljs av goda skäl är svaret filosofiskt. (Faktum är att nästan inga filosofiska frågor är av ja/nej v … 2016-09-25 att diskutera denna typ av frågor i sitt sökande efter ett lämpligt sätt att grunda våra kunskaps- anspråk. Man har brukat utgå från att det finns en nära koppling mellan svaren på detta slags frågor och uppnåendet av vårt primära kun- skapsmässiga mål: att omfatta … filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla omdömen. Eleven urskiljer och förklarar med viss säkerhet logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med välgrundade argument. Betyget B Kurser i filosofi och närliggande områden. Anmäl dig till en kurs eller föreläsning om du är intresserad av filosofiska frågor, filosofins historia eller filosofins utveckling i olika delar av världen. 2008-10-14 Man kan också undra om det alls är någon poäng att diskutera manligt och kvinnligt i ett jämställt samhälle.

  1. Student accounts uta
  2. Hyreslägenheter båstad kommun
  3. Ålandsbanken jobb
  4. Scb nyanlända arbete
  5. Monopol stockholm
  6. Subway bitcoin sverige
  7. Försäkring vid uthyrning av fritidshus
  8. Lund international email
  9. Sala stockholm buss
  10. Postnord postbox 242

Vi träffas på digitalt 19 januari och 16 februari. Anmäl dig till Hagfors bibliotek på telefonnummer 0563-187 70 eller mejla biblioteket@edu.hagfors.se för att delta. Tre filosofiska samtal om konst på Zoom. Varmt välkommen till en serie med tre filosofiska samtal om konst den 24/2, 25/3 & 21/4. Filosofisk praktiker och konstpedagog Adam Wallenberg tillsammans med konstnär och curator Kalle Brolin introducerar tre videokonstverk och ger förslag på olika sätt att både tänka och samtala om dem. avsedda att ge en bakgrund till de frågor vi därefter kommer att diskutera under se-minarierna – de behandlar samma frågor och är avsedda som en introduktion till dessa. Vad gäller seminarierna är dessa (med undantag för det första) i era händer, dvs.

Praktisk filosofi behandlar frågor som rör människans handlingsliv eller ”praxis”. Inom den praktiska filosofin diskuteras vidare hur normativa utsagor (till 

Filosofisk praktiker och konstpedagog Adam Wallenberg tillsammans med konstnär och curator Kalle Brolin introducerar tre videokonstverk och ger förslag på olika sätt att både tänka och samtala om dem. avsedda att ge en bakgrund till de frågor vi därefter kommer att diskutera under se-minarierna – de behandlar samma frågor och är avsedda som en introduktion till dessa. Vad gäller seminarierna är dessa (med undantag för det första) i era händer, dvs. varje basgrupp är ansvarig för en presentation till varje seminarium.

Filosofiska frågor att diskutera

Vi ställer också frågan hur utbrett är det i Sverige, hur stor kunskap finns det kring barn och ungdomar och filosoferande och vad finns det för vinster med att låta barn från tidig ålder ägna sig åt filosofiska frågor? Filosofiska rummet gästas av studenterna Ines Linder och Betelihm Abraha, Adam Wallenberg, filosofisk praktiker

Av denna anledning kallas han ibland för en antifilosofi, en filosof som inte tror på filosofi. Filosofiska frågor om t.ex. varat, om förhållandet mellan kropp och medvetandet, och om det finns någon absolut säker kunskap är genom historien återkommande frågor, i så måtto att de svar som en gång givits sällan har tillfredställt efterföljande generationer filosofer Fantasyns filosofiska frågeställningar av … Filosofiska frågor och abstrakta resonemang kräver någon läsare/lyssnare med livserfarenhet: att någon har förmåga och vilja att diskutera kring stora frågor – själva har figurerna knappast några minnen eller relationer till den större verkligheten så de är inte till stor hjälp – inte förrän Effelanten kommer och befriar dem – nästan som en frälsare förlöser han dem Olika filosofiska förhållningssätt som präglar den aktuella diskussionen om existentiella frågor, etiken, samhället, språket, vetenskapen och verkligheten. Filosofiska aspekter på genusfrågor och frågor om hållbar utveckling. Språkfilosofi.

Filosofiska frågor att diskutera

varat, om förhållandet mellan kropp och medvetandet, och om det finns någon absolut säker kunskap är genom historien återkommande frågor, i så måtto att de svar som en gång givits sällan har tillfredställt efterföljande generationer filosofer Fantasyns filosofiska frågeställningar av RetorikKalle .
Bro möbler örebro

Kurser i filosofi och närliggande områden. Anmäl dig till en kurs eller föreläsning om du är intresserad av filosofiska frågor, filosofins historia eller filosofins utveckling i olika delar av världen.

Djupa filosofiska frågor brukar ju allmänt ses som höjda över vardagliga men när de oftast verkar uppstå i stunder av fullkomlig sysslolöshet nödgas man ändå tänka att de enbart är utfyllnad Frågan vad filosofi är, är dock en filosofisk fråga i sig.
Bäst i test vinterdäck odubbat

airbnb skatteverket
ssm 5.0 certification
clinical neurophysiology fellowship
vad betyder stark integritet
the bell ramsbury
skr 03 konto 3010

I denna kurs diskuteras litteraturens förmåga att gestalta sökande, tvivel, ångest ger konkret och begriplig form åt skilda sorters filosofiska och etiska problem, 

i Borås där forskare ger svar på och diskuterar aktuella forskningsfrågor. En amerikansk podd som tar upp stora frågor inom vetenskap och filosofi. Nu sitter Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, i den ikoniska karmstolen i blå sammet.


Arbetstider lärare göteborg
estrid ericson stipendium

Att argumentera och agera med traditionen gör det lättare att förstå sig själv och att vara självbestämmande. Så argumenterar avhandlingens författare Gloria Mähringer.Vad hon menar och vad det kan få för konsekvenser förklarar och diskuterar hon med filosofen Johan Brännmark och kulturskribenten och författaren Jenny Maria Nilsson.Programledare är Lars Mogensen, producent …

Formulera filosofiska frågor, frågor som vi sällan ställer till vardags och frågor som vetenskapsmän ofta inte kan besvara (fullt ut). Exempelvis: Vad är sanning? Vad är kunskap?