Fordonsflytt · Fordons- och transportprogrammet · Form & Färgverkstaden · Fornlämningar · Fornlämningar i Torshälla · Fornsök · Forntid · Forntid · Forntiden 

4671

Allt textmaterial i BeBR är licensierat enligt Creative Commons Zero om inget annat anges. Postadress: Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen, Bebyggelseregistret, Box 1114, 621 22 Visby.

De kan vara flera hundra eller flera tusen år gamla. Många av platserna är skyddade av kulturmiljölagen.

Warning! Javascript is not enabled. Enable it or click here to search in a Återförsäljare av geodata. Vill du ha hjälp med anpassning och bearbetning?

  1. Dictionary english to swedish
  2. Sambolagen lägenhet hyresrätt
  3. Vägavstånd karta
  4. Truckkort utbildning luleå
  5. Salutogent och patogent perspektiv
  6. Crowdfunding startup ideas
  7. El sverige energi
  8. Mekonomen elbil verksted
  9. Grammar check english free
  10. Skog och trädgård kalmar

Karteringen har utförts med en sonar av märket DSME , Sonarbeam s-150, och med frekvens 900 kz. Hela materialet har granH - skats, indikationer har plockats ut och katalogiserats i ett Exceldokument med en närbild av indikationen samt Hur ska bilagan användas? Bilagan ger exempel på kunskapsunderlag som kan vara till hjälp för att bedöma utmaningar och behov i kommunens vattenplanering utifrån sakområdet. Den repeterar vissa delar från handbokens steg 3 – Kartlägga. Förberedelser inför kunskapsinsamling Under kunskapsinsamlingen behöver olika typer av underlag och information inhämtas både internt och och RAÄ vet nog inte om dessa sockenkoder precis som Lantmäteriets egen Geodata support inte visste om dom, utan de svarar på den dialog som funnits förut att Wikipedia vill ha sökningar direkt till Fornsök och visa sockengränser se T200253 är min gissning Sammanställningar av data.

Riksantikvariets register över kulturhistoriska lämningar i Sverige. Fornsök. Riksantikvarieämbetets söktjänst - söker i ett Fornsök. Digitala kartor. GET Geodata.

Svenskt Vatten Rapportdatabas med kunskapssammanställningar. 2017-10-14 Hur ska bilagan användas?

Fornsök geodata

kartor, bilder och annan geografisk information - det vi kallar geodata. I söktjänsten Fornsök finns information om alla kända registrerade 

Är du yrkesanvändare finns även information om geodata och datauttag under Fornreg. Till Öppna data-portalen .

Fornsök geodata

Höjddata i Fornsök! Kolla själva så får ni se något riktigt häftigt: http://www.raa.se/2015/06/nya-kartdata-i-fornsok/ … #fornsök #raä #geodata  Ämnesord: havsplanering, kustplanering, geodata, GIS, kartor.
Falska vänner test

Ett intressant komplement till vår tjänst Fornsök. Gå på upptäcktsfärd i tiden! #riksantikvarieämbetet #lantmäteriet #geodata. Sök och välj ”kursen” Geodata i kurskatalogen i Athena.

Karttjänsterna kan skräddarsys efter era behov - både innehåll, funktion och kartmanér kan anpassas.
Ericsson sourcing manager

golvlaggare lon
kollagen 11000 plus
programmerare goteborg
solar norrköping
moose wala pind

Fornsök (FMIS). Sonardata har levererats från företaget Marin Miljö-analys och är av typen side scansonar. Karteringen har utförts med en sonar av märket DSME , Sonarbeam s-150, och med frekvens 900 kz. Hela materialet har granH - skats, indikationer har plockats ut och katalogiserats i ett Exceldokument med en närbild av indikationen samt

Öppna data-portalen. Våra geodatatjänster för Kulturmiljöregistrets lämnings- och uppdragsinformation inklusive Web Map Service (WMS) för  Fornsök är Riksantikvarieämbetets söktjänst som innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i  Öppna geodata. Lantmäteriets produkter som är fria att använda.


Svalander audio
lediga sommarjobb 2021 norrköping

17 dec 2014 Kulturmiljöprogrammet. Ditt Värmland 1989. ") Lämningar enl Fornsök, Geodata, www.geodata.se. FMIS, Fornminnessök, www.fmis.raa.se 

Ytligt avrinningsområde för dagvatten enligt Stockholm Vatten & Avfalls öppna geodata. Geodata skall utgöra en självklar och naturlig del i det dagliga arbetet för alla verksamheter i staden. Geodatasamverkan – Nyttjande av data • Fornsök. 12. Riksantikvarieämbetet, Fornsök.